Week 9: Vasten

Afgelopen week is met Aswoensdag binnen de katholieke traditie de vastenperiode begonnen. Het is de periode tussen Carnaval en Pasen en deze staat voor bezinning. Niet alleen waar het voeding betreft, maar ook, of misschien wel vooral, op het vlak van liefdadigheid en spiritualiteit. Na het feesten van Carnaval volgt gedurende zes weken het inkeren waarvan de laatste week, de Goede Week genaamd, toegeleefd wordt naar de kruisdood.

Hierover valt nog veel meer te vertellen, maar zo zwaar hoeft het nu niet te worden, wel kan een bepaalde bewustwording helpen om even uit onze automatismen te komen. Niet alsmaar doorgaan, nee, even een pas op de plaats maken om jezelf te richten op de minder wereldse zaken en de aandacht te vestigen op de eenvoud. En daarmee de spirituele rijkdom.

Je zou jezelf gedurende deze periode kunnen voornemen om iets te laten wat voeding betreft, een beetje te geven aan wie het nodig heeft, en je zou verdieping kunnen zoeken door meditatie of door geregeld iets te lezen over spiritualiteit. De inspanning van eenvoudig zijn kan een grote stimulans zijn voor veel andere zaken.

Note:
De afgelopen week is het niet alleen gegaan om Carnaval en het begin van de vastenperiode, we hebben eveneens te maken gehad met een gruwelijke oorlog waarvan de meesten gedacht zullen hebben dat we zoiets in Europa niet meer mee zouden maken. Laten we op z’n minst in gedachten iedere dag even stilstaan bij de gevolgen die dit heeft voor de slachtoffers. Het is niet moeilijk om mildheid en medeleven toe te laten, maar vergeet daarbij niet om vanuit meditatieve oordeelloosheid stil te staan bij alle slachtoffers, aan beide zijden van deze vreselijke oorlog, zodat veroordelingen geen oorlog worden in jouw eigen brein.