Andergerichtheid

Beste lezer,

‘Je moet eerst goed voor jezelf zorgen, pas dan kun je iets voor een ander betekenen.’ Tegenwoordig hoor je dit overal als een soort mantra klinken. Veel wellnesspopulisten menen hiermee een wijsheid te verkondigen die klinkt als een onomstotelijke waarheid. Maar net zoals mindfulness volledig van zijn boeddhistische wortels is ontdaan en ieder fundament moet ontberen en in die kaalheid therapeutisch wordt aangeboden, zo is ook de zelfzorg verheven tot een leeg egocentrisme.

Ik zou het vaker willen omdraaien. Richt je eens wat meer op de ander. Probeer iets voor je medemens te betekenen. Doe aardig en groet elkaar op straat ook al voel je je die dag wat minder. Probeer de ander te vinden en ga in deze gerichtheid op de ander je eigen grenzen leren kennen.

De wereld is al vol genoeg van mensen die alleen maar op zichzelf gericht zijn en onze wereldleiders geven daarin het slechtst denkend voorbeeld. Laten we het anders doen en het zal je niet verbazen als ik opper dat verdieping in meditatie daarin een rol van betekenis kan spelen.

Met aandachtige groet,
John de Vet osb