Sinterklaas bestaat nog

Beste lezer,

Morgen is Sinterklaas jarig. Het is een roerig jaar geweest voor de goed heilig man. Nog niet eerder in zijn lange, lange bestaan heeft hij zo moeten wikken en wegen en nog altijd is de strijd niet helemaal gestreden over wat er met zijn Pieten gaat gebeuren.

En alsof dat nog niet genoeg was; nooit eerder heeft Sinterklaas zo moeten wedijveren met die andere weldoener, de Kerstman. Vanwege het geïsoleerde bestaan dat veel mensen in deze coronatijd beleven, is op heel veel plaatsen de Kerstboom al neergezet. Soms al twee weken geleden. Alsof Sinterklaas geen betekenis meer heeft!

Maar Sinterklaas is een wijs man. Hij is zich zeer bewust van alle commotie in de maatschappij. Dit jaar betreft het de kleur van zijn Pieten en speelt het coronagedoe hem parten; andere jaren is het over de strenge roede gegaan en mocht hij stoute kinderen niet meer in de zak mee terugnemen naar Spanje. Altijd is er wel iets, maar volgend jaar zijn er weer gewoon opnieuw kansen en mogelijkheden.

In dit licht bezien is Sinterklaas een man die erg mindful in het leven staat. Hij weet dat momenteel zijn invloed klein is en hij accepteert het. De Kerstman mag van hem dit jaar schitteren. Maar wat dit jaar niet gaat, dat heeft volgend jaar weer een nieuwe kans. Sinterklaas probeert geen doemgedachten tot feiten te maken en hij laat zich niet meeslepen door alle mooie gedachten uit het verleden en hoe het nu zou kunnen zijn geweest. Nee hoor, Sinterklaas houdt zich bij vandaag en samen met zijn Pieten deelt hij zijn pakjes rond. Morgen alweer vroeg op voor nog wat naleveringen en dan tijdig op de boot terug naar Spanje.

Volgend jaar is er weer een nieuw Sinterklaasfeest en staan alle kindjes keurig gevaccineerd aan wal hun welkomstliedjes te zingen.

Met aandachtige groet,
John de Vet osb