Herkennen van automatismen

Beste lezer,

Het schijnt dat de gemiddelde mens tot zo’n 60.000 gedachtenimpulsen per dag heeft. Geen idee hoe dit gemeten of ingeschat wordt; het zijn in ieder geval erg veel schakelingen in je hoofd. De meesten hiervan gebeuren onbewust en dus automatisch.

Dit wil zeggen dat we een heleboel beslissingen nemen en handelingen uitvoeren zonder erbij na te denken. Meestentijds op een wijze zoals we voortdurend gewend zijn om te handelen. We doen de dingen op de automatische piloot. Denk daarbij aan hoe je reageert in bepaalde situaties, hoe je op een ander reageert, en niet te vergeten hoe je op jezelf reageert. Deze laatste variant is misschien nog wel het belangrijkste.

Als je mediteert en je probeert je aandacht te richten op je ademhaling, merk dan eens op hoe vaak er oordelende gedachten opkomen over je eigen handelswijze. ‘Had ik dat wel moeten zeggen tegen die persoon?’ of ‘wat stom van mij dat ik dat gedaan heb’ en ook ‘ik zie zo tegen morgen op, wat zal men wel niet van mij denken?’, enzovoort.

Normaal gesproken ben je je niet bewust van deze gedachtestromingen in je brein en bestaat de mogelijkheid dat je jezelf de somberte in denkt. Maar op het moment dat je bewust bent van wat je denkt, dan kun je bijsturen, dan kun je de aandacht richten op datgene waar je nu mee bezig bent.

Zicht krijgen op automatische gedachtepatronen en jezelf bewust zijn dat je iets denkt dat niet helpend is, betekent dat je een keuzemogelijkheid hebt om de knop om te zetten. Uiteraard lukt dat niet voor alle 60 duizend schakelingen, maar al zijn het maar een paar automatismen die je kunt ombuigen naar wenselijk, dan heb je al veel gewonnen, want daarmee zet je een sneeuwbaleffect in gang dat je veel kan opleveren.

Met aandachtige groet,
John de Vet osb