Week 2: Valkuilen

In onze spreektaal zeggen we nogal eens dat we in een valkuil kunnen trappen. Maar wat is eigenlijk een valkuil? Een definitie is: ‘Een gat in de grond als val voor een ander‘, of ook: ‘Hinderlaag‘, Het suggereert dat een ander iets doet waar jij vervolgens in trapt of in valt, maar eigenlijk bedoelen we […]