Accepteren wat er nu is

Beste lezer, Ervaring leert dat het woord acceptatie heel verschillend wordt ervaren. Er zijn mensen die acceptatie als een logisch gegeven ervaren; anderen willen er niets van weten en zien het als toegeven, als een zwaktebod. Over het algemeen heeft aanvaarding een vriendelijker klank. Het klinkt een beetje minder als toegeven en meer als berusting. Ergens in […]