Stil, Stilte en Eenvoud

Stil, Stilte en Eenvoud

Begin 2020 is dit boekje verschenen over meditatie en contemplatie, een samenwerkingsverband tussen auteur John de Vet en kunstenaar Robert Pothecary.

Dit werk bevat een beschrijving over het leven en werk van John Main, de grondlegger van christelijke meditatie, en de wijze waarop hij het mediteren heeft doorgegeven. Met deze handleiding leert u mediteren op een dieper spiritueel niveau.

Eenvoudig te bestellen via het contactformulier en €14,95 (incl. portokosten) over te maken naar: 
NL35 TRIO 033 880 2754 t.n.v. Benedictijns Therapeut. Van dit bedrag gaat €2,50 naar Stichting Sint Martinus in Brazilië.

Het boekje wordt binnen een aantal dagen toegestuurd.

Stil, Stilte en Eenvoud
Handleiding in meditatie vanuit de christelijke traditie volgens John Main
ISBN 978-90-9032757-0
paperback, 52 blz.