Geen meditatiegroepen

Vanwege de pandemie en het voorkomen van verdere besmettingen vinden er vanuit Best Coaching geen groepsmeditaties plaats. Individuele sessies kunnen doorgang vinden mits er geen klachten zijn en de algemeen gelden voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Dit tot nader order.

Ik hoop van harte dat een ieder zelf blijft mediteren door er iedere dag, liefst tweemaal daags, de tijd voor te nemen.

Een goede gezondheid toegewenst!