Week 16: Gedachtenkritiek

Denken doen we de hele dag door. Soms denken we bewust over een onderwerp na, maar meestentijds verloopt ons denken associatief en worden we op een onbewust niveau geleid door wat onze zintuigen ervaren. Je ziet iets en gedachten gaan dit aanvullen met denkmateriaal uit eigen doos. Je hoort een geluid en meteen moet je denken aan een soortgelijke auditieve ervaring van tien jaar geleden en voordat je het weet ben je even terug in de tijd. En zo gaat het ook met de andere drie zintuigen ruiken, proeven en voelen.

Dit betekent dat het denken niet op zichzelf staat, maar dat het eerst nog door een sausje van herinneringen en interpretaties gaat. Er vindt een mate van kleuring plaats waardoor de gedachte zijn zuivere oorsprong verliest. En daar zit ‘m de crux, we zijn geneigd om de kleuring niet of onvoldoende te zien waardoor we er vanuit gaan dat wat we waarnemen waar is. We maken van onze gedachten feiten en daarop baseren we vervolggedachten en maken we aannames, oordelen we en nemen we besluiten. We bouwen als het ware op een slechte fundering.

Even afstand nemen van de dingen om je heen kan helpen om gedachten weer opnieuw te wegen. Een moment van stilte relativeert en laat je de dingen van meerdere kanten bezien. Ben gerust kritisch op wat er bij je binnenkomt en de gedachte die daaruit volgt. Vraag jezelf eens af of het op waarheid berust alvorens je conclusies trekt.