Week 26: Peace Pilgrim, voorbereidingen

Zoals voor veel zaken geldt, is dat ook met het streven naar vrede van toepassing; dit begint bij jezelf. Hoe krijg je vrede met jezelf? Peace Pilgrim bedacht tijdens haar wandeltochten een opzet die bestaat uit drie lagen, te weten: voorbereidingen, zuiveringen en bevrijdingen. In deze weekbrief staan we stil bij de voorbereiding.

“De eerste voorbereiding is: een juiste houding tegenover het leven aannemen. Dit betekent ermee stoppen een escapist te zijn. Houd ermee op oppervlakkig te leven, iemand te zijn die aan de nietszeggende oppervlakte blijft. Wees bereid het leven recht in het gezicht te zien en onder de oppervlakte van het leven te duiken,  waar waarheid en werkelijkheid gevonden kunnen worden. Het gaat om een zinvolle houding tegenover de problemen waar het leven je misschien voor stelt. Als je een totaaloverzicht had en de hele toedracht kende, zou je inzien dat ieder probleem dat ooit op je weg komt een bedoeling heeft in je leven en kan bijdragen aan je innerlijke groei. Als je dat doorhebt, ga je problemen herkennen als verborgen kansen.

Als je moeilijkheden uit de weg zou gaan, zou je alleen maar een beetje door het leven heen dobberen. We verkrijgen juist innerlijke groei door problemen in overeenstemming te brengen en op te lossen.”

Andere voorbereidingen zijn: leef in harmonie met de wetten die het universum regeren; besef dat ieder van ons een speciale plaats heeft in het levenspatroon; en de vierde voorbereiding gaat over de vereenvoudiging van het leven om innerlijk en uiterlijk welzijn, psychisch en materieel welzijn in harmonie te brengen in je leven. Lees voor meer uitleg het boek Peace Pilgrim, de weg naar vrede.