Van binnen naar buiten

Beste lezer,

Bewegen is iets dat we altijd doen. We bewegen als we lopen, we bewegen als we zitten, we bewegen zelfs in onze slaap. Ons lichaam bestaat uit veel spieren en als we niet actief bewegen dan is ons autonoom bewegingsapparaat wel aan het werk.

Bewegen is ook communicatie. Door een hoofdknik als bevestiging of een armgebaar als ondersteuning van wat je zegt reageer je op de ander. Je bekrachtigt het gesproken woord van jezelf of van de ander. Non-verbaal ondersteunt verbaal. En de ontvanger krijgt het krijgt het binnen via twee zintuigen, horen en zien.

In de meditatie proberen we zo stil als mogelijk te zitten. We richten de aandacht naar binnen en daardoor op onszelf. Wat gebeurt daar? Wat merk je op? Wat voel je als je bepaalde gedachten hebt? En als je niets voelt, dan voel je altijd nog het rustig op en neer gaan van je buik op de ademhaling.

Heel geleidelijk aan ga je patronen in je eigen lijf herkennen. Je gaat meer en meer vertrouwd raken met je lichaamstaal. Je lichaam geeft aan wat er gaande is en je gaat er rekening mee houden. Er ontstaat een relatie tussen opmerken wat er is en daardoor anticiperen op wat je wilt gaan doen in je dagelijkse leven.

Meditatie is een mooi en interessant pad naar zelfinzicht. Niet heel snel, doch met de geleidelijkheid die voor iedereen gemakkelijk bij te houden valt.

Met aandachtige groet,
John de Vet osb