Stil, Stilte en Eenvoud

Stil, Stilte en Eenvoud

Nu te verkrijgen het recent in eigen beheer uitgebrachte boekje over meditatie en contemplatie, een samenwerkingsverband tussen auteur John de Vet en kunstenaar Robert Pothecary.

Eenvoudig te bestellen via het contactformulier en €12,- (incl. portokosten) over te maken naar: 
NL22 TRIO 0212 3194 50 t.n.v. Best Coaching. Van dit bedrag gaat €2,50 naar Stichting Sint Martinus in Brazilië.

Het boekje wordt binnen een aantal dagen toegestuurd.

Stil, Stilte en Eenvoud
Handleiding in meditatie vanuit de christelijke traditie volgens John Main
ISBN 978-90-9032757-0
paperback, 52 blz.