Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van begeleiding die heel concreet en praktisch van aard is. Voorafgaand aan het coachingstraject worden heldere doelen opgesteld die je wilt verwezenlijken. Jouw coach stelt vragen, geeft adviezen en bewaakt het uitgezette traject.
Door coaching wordt een positieve motivatie ingezet om verandering in gang te brengen waarbij het coachingsproces is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van wat de effecten zijn van je eigen gedrag. De bedoeling is dat je in beweging komt. Coaching betekent dat jou geleerd wordt te leren hoe je kunt bereiken wat je wilt bereiken.

Best Coaching heeft diverse mogelijkheden aan coachingsvormen, variërend van een eenmalig gesprek tot een jaartraject van 10 coachingsgesprekken. Voor specifieke problematiek waarbij geen duidelijk eindpunt kan worden bepaald behoren doorlopende gesprekken tot de mogelijkheid. Kijk hieronder naar de diverse opties en neem vooral contact op als je vragen hebt of behoefte aan extra informatie.

Een eenmalig gesprek

Je wilt reflectie op je situatie, je handelen of op een bepaalde gebeurtenis. In één verduidelijkend gesprek met jouw coach krijg je handvatten, tips, wellicht antwoorden of zelfs nieuwe vragen om verder mee aan de slag te gaan.

12 maanden coaching

Jouw probleem is van dusdanige aard dat je weet dat een paar gesprekken niet voldoende zijn voor een omslag in de situatie. Denk hierbij aan bepaalde psychische problemen zoals: somberheid, stemmingswisselingen, moeite met concentratie, relatieproblemen, verslaving, burnout, piekergedachten.

Over een jaar verspreid vinden er tien gesprekken plaats waarbij je stap voor stap, en met opdrachten voor de tussenliggende periode, aan jouw eigen groeiproces werkt.

 • inventariseren / doelen formuleren
 • een plan opstellen
 • tussentijds evalueren
 • oefenen en trainen
 • evaluatie en handreikingen voor na het traject

Drie gesprekken cyclus

Je weet ongeveer wat je wilt, of wat je niet wilt, echter is het lastig om uit jezelf deze verandering in gang te zetten. Samen met jouw coach kun je in drie gesprekken een opzet maken voor de spreekwoordelijke stok achter de deur.

 • inventariseren / doel formuleren
 • plan opstellen
 • evalueren en uitvoeren

Doorlopende gesprekken

Deze vorm van coaching wordt ingezet bij vaak chronische (psychiatrische) problematiek waarbij geen duidelijk eindmoment gesteld kan worden.

Ook is meestal een hogere coachingsfrequentie vereist en is er een grotere kans op terugval.

Na een eerste gesprek bestaat de mogelijkheid dat jouw coach voorstelt om samen te werken met een psychiater of psycholoog.

Kosten

In overleg met u wordt een tarief bepaald waarbij een richtprijs geldt van €74,50 per uur.
De “doorlopende coaching” kan in het geval van samenwerking met een psychiater of psycholoog onder uw zorgverzekering vallen. Dan geldt alleen de jaarlijkse eigen bijdrage.

Specialisatie

In de loop der jaren heeft uw coach zich toegelegd op een aantal specifieke aandachtsgebieden, te weten:

 • adhd
 • autisme
 • verslaving
 • borderline
 • hoogbegaafdheid / meervoudige intelligentie