Coaching

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van begeleiding die heel concreet en praktisch van aard is. Voorafgaand aan het coachingstraject worden heldere doelen opgesteld die u wilt verwezenlijken. Uw coach stelt vragen, geeft adviezen en bewaakt het uitgezette traject.
Door coaching wordt een positieve motivatie ingezet om verandering in gang te brengen waarbij het coachingsproces is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van wat de effecten zijn van uw eigen gedrag. De bedoeling is dat u in beweging komt. Coaching betekent dat u geleerd wordt te leren hoe u kunt bereiken wat u wilt bereiken.

Best Coaching heeft diverse mogelijkheden aan coachingsvormen, variërend van een eenmalig gesprek tot een jaartraject van 10 coachingsgesprekken. Voor specifieke problematiek waarbij geen duidelijk eindpunt kan worden bepaald behoren doorlopende gesprekken tot de mogelijkheid. Kijk hieronder naar de diverse opties en neemt u vooral contact op als u vragen heeft of behoefte aan extra informatie.

Een eenmalig gesprek

U wilt reflectie op uw situatie, uw handelen of op een bepaalde gebeurtenis. In één verduidelijkend gesprek met uw coach krijgt u handvatten, tips, wellicht antwoorden of zelfs nieuwe vragen om verder mee aan de slag te gaan.

12 maanden coaching

Uw probleem is van dusdanige aard dat u weet dat een paar gesprekken niet voldoende zijn voor een omslag in uw situatie. Denk hierbij aan bepaalde psychische problemen zoals: somberheid, stemmingswisselingen, moeite met concentratie, relatieproblemen, verslaving, burnout, piekergedachten.

Over een jaar verspreid vinden er tien gesprekken plaats waarbij u stap voor stap, en met opdrachten voor de tussenliggende periode, aan uw eigen groeiproces werkt.

Drie gesprekken cyclus

U weet ongeveer wat u wilt, of wat u niet wilt, echter is het lastig om uit uzelf deze verandering in gang te zetten. Samen met uw coach kunt u in drie gesprekken een opzet maken voor de spreekwoordelijke stok achter de deur.

  • Inventariseren / doel formuleren
  • Plan opstellen
  • Evalueren en uitvoeren

Doorlopende gesprekken

Deze vorm van coaching wordt ingezet bij vaak chronische (psychiatrische) problematiek waarbij geen duidelijk eindmoment gesteld kan worden.

Ook is meestal een hogere coachingsfrequentie vereist en is er een grotere kans op terugval.

Na een eerste gesprek bestaat de mogelijkheid dat uw coach voorstelt om samen te werken met een psychiater of psycholoog.

Kosten

In overleg met u wordt een tarief bepaald waarbij een richtprijs geldt van €74,50 per uur.
De “doorlopende coaching” kan in het geval van samenwerking met een psychiater of psycholoog onder uw zorgverzekering vallen. Dan geldt alleen de jaarlijkse eigen bijdrage.

Specialisatie

In de loop der jaren heeft uw coach zich toegelegd op een aantal specifieke aandachtsgebieden, te weten:

  • adhd
  • autisme
  • verslaving
  • borderline
  • hoogbegaafdheid / meervoudige intelligentie