Gezinsbegeleiding

Krachten bundelen

Best Coaching heeft een specialisatie in het begeleiding van gezinnen met jonge kinderen die vastlopen in problemen en diagnosen.

Als er sprake is van problematiek bij kinderen zoals adhd of autisme, dan is er in acht van de tien gezinnen eveneens sprake van miscommunicatie tussen de ouders of er zijn aansturingsproblemen naar de kinderen.
Soms zien ouders door de bomen het bos niet meer in de contacten met school en de hulpverlenende instanties.

Best Coaching kan hierbij adviseren. Zowel binnen het gezin als ook richting school of andere instanties.

In een eerste gesprek wordt geïnventariseerd wat de dynamiek is binnen het gezin:

  • Betreft het opvoedingsvragen?
  • Zijn er gezinspatronen ontstaan die lastig te doorbreken zijn?
  • Is er sprake van bepaalde problematiek bij een van de kinderen
  • Kampt een van de ouders met een psychische of psychiatrische aandoening

In het tweede gesprek staan de mogelijkheden en het advies centraal:

  • Er kan een (kort) traject afgesproken worden
  • Duidelijke verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener of organisatie
  • Je hebt duidelijkheid en gaat met een aantal tips zelf aan de slag 

Krachten bundelen

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend advies. Als gezinscoach kan ik putten uit een ruime werkervaring gecombineerd met ervaringsdeskundigheid.

Met vriendelijke groet,
Ingrid van Hulten